Predavac Marko Babac

MARKO BABAC

profesor, teoretičar filma, legenda

Rođen u Zemunu, 9. marta 1935. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu, gde je na Medicinskom fakultetu diplomirao 1962. godine.

Jedan od osnivača Kino kluba “Beograd” u kojem se, od 1951. godine, uspešno bavio amaterskim filmom Nagrađen je velikim brojem priznanja i nagrada u zemlji i inostranstvu. Godine 1962, proglašen za Majstora amaterskog filma Jugoslavije.

Od 1961. godine profesionalno se bavi filmom kao filmski montažer i reditelj. Režirao je tri igrana filma: Kapi, vode, ratnici (druga priča “Mali skver”, 1962), Grad (druga priča “Srce”, 1963) i Ko puca, otvoriće mu se (1965). Autor je scenarija za sva tri filma. Za film Kapi, vode, ratnici nagrađen je Specijalnom diplomom za režiju na Festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli. Film Grad bio je sudski zabranjen za javno prikazivanje (1963), a potom oslobođen svih optužbi posle 27 godina.

Na 41. Jugoslovenskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, 1994. godine, “Triptih o stradanju i molitvi” nagrađen je Producentskom nagradom u kategoriji dokumentarnog video-filma. Dokumentarne video-spotove “I Srbin se kinematografiše” i “Srbija u proleće 99’”, režirao je za vreme NATO bombardovanja 1999. godine.
Od 1963. do 1976. godine radi na televiziji (TV Beograd i TV Sarajevo) kao samostalni filmski reporter-snimatalj, reditelj i montažer. Montirao je 13 dugometražnih igranih filmova, režirao preko 80 kratkometražnih TV filmova, tri kratkometražna dokumentarna filma, dve TV drame i montirao oko 100 kratkometražnih filmova (dokumentarnih, igranih, animiranih i TV serija).

Godine 1981, nagrađen je Poveljom Festivala jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma za trajan doprinos Jugoslovenskoj kinematografiji, kao najznačajnijem stvaraocu u oblasti filmske montaže, a 2003. godine Festival je dodelio Povelju za doprinos Festivalu, povodom pedesetogodišnjice jubileja.

Od 1957. godine, aktivno radi na razvijanju filmske kulture i popularisanju filmske umetnosti kao predavač na brojnim seminarima i kursevima za omladinu i filmske pedagoge. Više godina je saradnik Radničkog univerziteta “Radivoje Ćirpanov” kao predavač Novosadske filmske škole u Novom Sadu, Vrbasu, Kikindi, Bačkoj Topoli i dr.

Od 1966. godine, predaje filmsku montažu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, a 1971. godine, osniva Katedru za filmsku i TV montažu. Osniva predmet i predaje filmsku montažu na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo u Ljubljani, Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, i Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde i danas predaje. Na Akademiji scenskih umjetnosti u Banja Luci, 2000. godine, osniva TV smer (grupe realizacije, kamere i montaže), gde do 2002. godine predaje montažu i prirodu medija pokretnih slika. Na Fakultetu za umetnost i dizajn, Megatrend univerziteta u Beogradu, osniva predmet i predaje montažu pokretnih slika od 2008. godine.

Od 1980. godine ima zvanje redovnog profesora Fakulteta dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Za postignute rezultate u razvoju nastave na FDU, nagrađen je Srebrnom medaljom Univerziteta umetnosti, a 1998. godine, nagrađen je Zlatnom poveljom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, za izuzetan doprinos uspešnom razvoju umetničke pedagogije i Fakulteta dramskih umetnosti. Povelju je primio, ali je nije zadržao zbog političke situacije na Fakultetu i u društvu.
U cilju proučavanja pedagoških metoda nastave na visokim školama i univerzitetima, boravio je u Poljskoj (Lođ, 1978. i 1988.), ^ehoslovačkoj (Prag, 1982.), Sovjetskom Savezu (Moskva, 1985.), Mađarskoj (Budimpešta, 1986), Sjedinjenim Državama (Los Anđeles, 1988.), Izraelu (Tel Aviv, 1988. i Jerusalim, 1990.), Italiji (Sačile, 1999), gde je držao i predavanja o prirodi filmskog medijuma i filmskoj montaži.

Više godina bavi se problemima vizuelne prirode filmskog medijuma i stvaralačke prirode filmske montaže. Autor je osam jednočasovnih i više puta repriziranih TV emisija o “Vizuelnoj prirodi filma” (1997/8), koje predstavljaju jedinstven teorijski i nastavni ogled o zanatu, jeziku i umetnosti filma.

Autor je desetak naslova stručne literature iz oblasti filmske umetnosti.

Na 55-om beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, 2008. godine, nagrađen je Nagradom za životno delo.

Sponzori